Privacy Verklaring

Inleiding
VPRI verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van VPRI en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).


College bescherming persoonsgegevens
VPRI verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.


Verwerking Persoonsgegevens
VPRI behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VPRI verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de VPRI-nieuwsbrief en bij een bezoek aan VPRI evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van VPRI dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of VPRI hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@VPRI.nl of VPRI, Dorpsweg 50, 3235AG Rockanje. VPRI verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Cookies
De website VPRI.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van VPRI beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat VPRI na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. VPRI gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de VPRI website en hun functionaliteit.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt VPRI inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan VPRI de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. VPRI kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via VPRI cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de VPRI website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
VPRI plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de VPRI website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.


Beveiliging
VPRI heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.


Links
Op de websites van VPRI zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. VPRI kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.


Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VPRI, dan kunt u deze richten aan VPRI, Dorpsweg 50, 3235 AG Rockanje tel: 0181– 407989 of per e-mail: info@vpri.nl


Wijziging van Privacy Verklaring
VPRI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. VPRI adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.