Organisaties en Stichtingen

Bosscher Stichting

De Bosscher Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar klachten op het gebied van de gezondheid welke worden toegeschreven aan het gebruik van lokaal anaesthetica.

Culturele Evenementen Oostvoorne

De Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne (SCEO) komt voort uit de vroegere samenwerkingsverband tussen de Zakenlieden Vereniging Oostvoorne en de plaatselijke V.V.V.

OPW Westvoorne

Het OPW behartigt de belangen van alle(leden) ondernemers in Westvoorne. Het is ons doel een goede, gezonde ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven te faciliteren. Om dit te bereiken opereert het OPW als unieke spreekbuis met de gemeente. Daarnaast onderhouden we sterke kontakten met relevante instanties en partijen.

Stichting Probaro

De stichting PROBARO staat voor PROmotie BAdplaats ROckanje en is opgericht in 1983 door bank directeur Dhr. Alblas, ondernemer Klaas Kars en inwoonster Rockanje Mevr. Kalkman Schoonewil.  Probaro heeft zich als doel gesteld om evenementen te organiseren die voornamelijk voor de jeugd aantrekkelijk zijn.

Stichting Tinte 400

Tinte bestond in 1989 vierhonderd jaar en dat was natuurlijk reden voor een feestje. Het plaatselijke Oranjecomité ging stevig aan de slag en het werd een daverend succes: een week lang feest en zelfs wat geld over! Het comité smeedde direct plannen om een vervolg te geven aan het festijn en ziedaar, het jaarlijks Zomerfeest was geboren.

Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten

Het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten (TOPVoorne) is een samenwerkings-verband van ondernemers op recreatief en toeristisch gebied. "Voorne Verrassend Veelzijdig Vakantiegebied!" Dat was de slogan waarmee de voorloper van TOP Voorne, de Vereniging van Recreatie Ondernemers in mei 1990 van start ging.

Zuster Visser Fonds

Doelstelling van de stichting: Het financieel ondersteunen van initiatieven van instellingen voor activiteiten ten behoeve van de gemeenschap van Westvoorne, die – in de ruimste zin – valllen onder het begrip “maatschappelijk belang”. Wat onder het begrip “maatschappelijk belang” valt wordt door het bestuur beoordeeld aan de hand van de informatie, die bij het verzoek moet worden overgelegd.

   Rate us