Organisaties en Stichtingen

Stichting Melief

Melief is de geit die ondanks dat ze erg verwaarloosd was en ook nog eens twee kinderen op de wereld moest zetten, toch zo snel weer opknapte en sterker te voorschijn kwam. Zij is een mooi symbool voor waar de opvang zich hard voor wil maken. De stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe permanente plek te bieden.

   

Bosscher Stichting

De Bosscher Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar klachten op het gebied van de gezondheid welke worden toegeschreven aan het gebruik van lokaal anaesthetica.

Culturele Evenementen Oostvoorne

De Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne (SCEO) komt voort uit de vroegere samenwerkingsverband tussen de Zakenlieden Vereniging Oostvoorne en de plaatselijke V.V.V.

OPW Westvoorne

Het OPW behartigt de belangen van alle(leden) ondernemers in Westvoorne. Het is ons doel een goede, gezonde ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven te faciliteren. Om dit te bereiken opereert het OPW als unieke spreekbuis met de gemeente. Daarnaast onderhouden we sterke kontakten met relevante instanties en partijen.

Stichting Probaro

De stichting PROBARO staat voor PROmotie BAdplaats ROckanje en is opgericht in 1983 door bank directeur Dhr. Alblas, ondernemer Klaas Kars en inwoonster Rockanje Mevr. Kalkman Schoonewil.  Probaro heeft zich als doel gesteld om evenementen te organiseren die voornamelijk voor de jeugd aantrekkelijk zijn.

Streekarchief Voorne-Putten

Het Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne en de waterschaps archieven van deze streek.

Stichting Tinte 400

Tinte bestond in 1989 vierhonderd jaar en dat was natuurlijk reden voor een feestje. Het plaatselijke Oranjecomité ging stevig aan de slag en het werd een daverend succes: een week lang feest en zelfs wat geld over! Het comité smeedde direct plannen om een vervolg te geven aan het festijn en ziedaar, het jaarlijks Zomerfeest was geboren.

Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten

Het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten (TOPVoorne) is een samenwerkings-verband van ondernemers op recreatief en toeristisch gebied. "Voorne Verrassend Veelzijdig Vakantiegebied!" Dat was de slogan waarmee de voorloper van TOP Voorne, de Vereniging van Recreatie Ondernemers in mei 1990 van start ging.

WMO Adviesraad

Sinds 2007 bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet gaat ervan uit dat iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen. Dit betekent dat mensen daar ook toe in staat moeten worden gesteld, vooral wanneer dit niet meer zo vanzelfsprekend zelf lukt. De gemeente heeft de taak de WMO uit te voeren en stelt daar zelf de regels, of het beleid voor op.

Zuster Visser Fonds

Doelstelling van de stichting: Het financieel ondersteunen van initiatieven van instellingen voor activiteiten ten behoeve van de gemeenschap van Westvoorne, die – in de ruimste zin – valllen onder het begrip “maatschappelijk belang”. Wat onder het begrip “maatschappelijk belang” valt wordt door het bestuur beoordeeld aan de hand van de informatie, die bij het verzoek moet worden overgelegd.