Politieke partijen

Senioren Partij Rotterdam

De belangrijkste activiteiten van Seniorenpartij Rotterdam vinden plaats in de branche: Politieke organisaties. Deze branche heeft als hoofdcategorie: 'Overige' en is in dit geval verder onderverdeeld bij: 'Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs'.

Partij Westvoorne

Het partijprogramma van de Partij Westvoorne is oorspronkelijk gebaseerd op de uitkomst van een aantal in het voorjaar van 2009 gehouden werkgroepen. Deze werkgroepen werden bemand door een aantal leden en donateurs van de Partij Westvoorne tezamen met verschillende specialisten uit de Westvoornse burgerij.

Inwoners Partij Rozenburg

De gebiedscommissie zal voornamelijk een adviserende taak ( zowel gevraagd als ongevraagd ) aan de gemeenteraad van de Stad Rotterdam krijgen voor alle Rozenburgse aangelegenheden en directe invloed uitoefenen op het gebiedsplan. Een plan, dat door de gebiedscommissie moet worden vastgesteld en vervolgens bewaakt en eens in de twee jaar moet worden bijgesteld.
   Rate us